Zakres Usług

SPECJALIŚCI » LOGOPEDA » Zakres Usług

Logopeda ze specjalizacją Neurologopeda Kliniczny oferuje diagnozę i terapię logopedyczną dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
Diagnoza i terapia logopedyczna dla dzieci:
- ocena rozwoju mowy dziecka;
- terapia opóźnionego rozwoju mowy (obejmuje nawet najmłodsze dzieci, u których dopiero rozwija się komunikacja werbalna);
- terapia dyslalii (wady wymowy u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym), która obejmuje sygmatyzm (seplenienie), rotacyzm (wywoływanie głoski [r]), kappacyzm i gammacyzm (trudności z realizacją głosek tylnojęzykowych [k], [g]) oraz inne zaburzenia jakościowe artykułowania głosek;
- terapia jąkania i niepłynności mowy;
- terapia dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce pisania i czytania;
- terapia dzieci z głębokimi zaburzeniami komunikacji.
 
Diagnoza i terapia logopedyczna dla dorosłych:
- diagnoza i terapia zaburzeń komunikacji spowodowanych udarem oraz innymi uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego, które objawiają się afazją motoryczną (zaburzenia nadawania mowy) oraz semantyczną (zaburzenia odbierania i rozumienia komunikatów słownych);
- diagnoza i terapia dyzartrii, czyli zaburzeń mowy wynikających z dysfunkcji apartu artykulacyjnego.