Zakres badań lekarskich i ich częstotliwość

MEDYCYNA SPORTOWA » Zakres badań lekarskich i ich częstotliwość

 

 

U młodzieży do ukończenia 21 roku życia i u dzieci, które uprawiają lub chcą uprawiać określoną dyscyplinę sportu, przeprowadza się następujące badania lekarskie:

 

- wstępne badania lekarskie ( u ubiegających się o orzeczenie lekarskie do uprawiania określonej dyscypliny sportu )

- okresowe badania lekarskie ( u uprawiających już określoną dyscyplinę sportu)

- kontrolne badania lekarskie ( po urazach, do których doszło podczas wykonywania określonej dyscypliny sportowej)

 

 

Wstępne badania lekarskie dzieci i młodzieży do ukończenia 21-szego roku życia ubiegających się o wydanie orzeczenia do uprawiania okreslonej dyscypliny sportu obejmują:

1. Pomiary antropometryczne

2. Ogólne badanie lekarskie

3. Badanie ortopedyczne

4. Test wysiłkowy

5. Przeglad stomatologiczny

6. Badanie elektrokardiograficzne

7. Badanie ogólne moczu z oceną mikroskopową osadu, odczyn opadania krwinek czerwonych, morfologię krwi obwodowej z wzorem odsetkowym

8. Konsultację laryngologiczną

9. Konsultację okulistyczną

 

 

Częstotliwość przeprowadzania okresowych badań lekarskich:

- co 6 miesięcy - pomiary antropometryczne, ogólne badanie lekarskie, badanie ortopedyczne

- co roku - test wysiłkowy, przeglad stomatologiczny, badanie elektrokardiograficzne, badanie ogólne moczu z oceną mikroskopową osadu, odczyn opadania krwinek czerwonych, morfologię krwi obwodowej z wzorem odsetkowym

- co dwa lata - konsultację laryngologiczną, konsultację okulistyczną

 

 

Dodatkowe badania i ich częstotliwość w zależnosci od dyscypliny sportowej:

  1. Boks, kick-boxing, dalekowschodnie sporty i sztuki walki - konsultacja neurologiczna + badanie elektroencefalograficzne ( co 2 lata)

  2. Sporty motorowe - oznaczenie stężenia glukozy w surowicy krwi ( co roku )

  3. Judo, zapasy - badanie radiologiczne odcinka szyjnego kręgosłupa ( co 2 lata )

  4. Podnoszenie ciężarów - badanie radiologiczne odcinka lędźwiowego kręgosłupa ( co 2 lata )

  5. Płetwonurkowanie - badanie spirometryczne (co roku ), konsultacja neurologiczna + badanie elektroencefalograficzne ( co 2 lata), oznaczenie stężenia glukozy w surowicy krwi ( co roku )