Przeciwskazania

KOMORA HIPERBARYCZNA » Przeciwskazania

Mimo iż hiperbaryczna terapia tlenowa (mHBOT) jest terapią bezpieczną, to z uwagi na podwyższenie ciśnienia wewnątrz komory do 1,5 ATA, istnieją przeciwskazania do jej stosowania. Można je podzielić na przeciwskazania bezwzględne oraz względne.
Bezwzględne przeciwwskazania do tlenoterapii hiperbarycznej
• rozsiana choroba nowotworowa,
• niewyleczona odma płucna,
• ciąża,
• stosowanie niektórych leków (np. leków cytotoksycznych czy odwykowych).
Do względnych przeciwwskazań (wymagających konsultacji z lekarzem) należą:
• rozedma płuc, astma oskrzelowa i przewlekła obturacyjna choroba płuc,
• klaustrofobia,
• niedawno przebyte operacje klatki piersiowej, zatok oraz ucha,
• zapalenie nerwu wzrokowego,
• padaczka,
• ostra infekcja górnych dróg oddechowych,
• wysoka gorączka,
• nieleczona ciężka niewydolność serca,
• astma,
• rozrusznik serca,
• przewlekłe zapalenie zatok.