HOLTER

DIAGNOSTYKA KARDIOLOGICZNA DOROSŁYCH  » HOLTER

HOLTER EKG -24 godzinny zapis  ekg celem diagnostyki zaburzeń rytmu serca

 

HOLTER RR-24-godzinny zapis wartości  ciśnienie tętniczego